Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thanh Long Việt Nam sắp vào thị trường Úc

  11:47 - 14/01/2017

  (VOH) - Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia vừa công bố bản Báo cáo cuối cùng phục vụ việc đánh giá các yêu cầu an toàn sinh học đối với việc nhập khẩu thanh long tươi từ Việt Nam.

  Điểm tin sáng - 21/9/2016: Thanh long Việt Nam tiến gần thị trường Úc

  09:59 - 21/09/2016

  (VOH) - Bộ Công thương cho biết Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Úc vừa hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá về quả thanh long tươi của Việt Nam đang có kế hoạch xuất khẩu vào thị trường này.

  Điểm tin sáng 21/9/2016: Thanh long Việt Nam tiến gần thị trường Úc

  09:32 - 21/09/2016

  (VOH) - Bộ Công thương cho biết Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Úc vừa hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá về quả thanh long tươi của Việt Nam đang có kế hoạch xuất khẩu vào thị trường này.