Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bình luận: Hậu quả lớn từ sơ suất nhỏ

    19:27 - 16/07/2019

    (VOH) - Hậu quả cháy rừng đã ảnh hưởng nặng nề đến môi trường tự nhiên và đời sống xã hội. Tuy nhiên, nguyên nhân có khi chỉ do một chút chủ quan, khinh suất của con người.