VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Theo nhận định chung, thời tiết 3 ngày nghỉ tết Dương lịch trên cả nước khá mát mẻ, mưa xuất hiện ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam bộ