Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

    07:34 - 20/10/2016

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, theo đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 11 cuộc điều tra thống kê.