Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trường đại học gửi nhầm thư báo trúng tuyển

    19:21 - 15/09/2019

    Đại học Tây Sydney gửi nhầm email và tin nhắn điện thoại thông báo trúng tuyển ngành Khoa học Sức khỏe tới hàng trăm học sinh phổ thông, ngày 12/9.