VOH default thumbnail
 - 
Lực lượng công an và người dân tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp khi huy động phương tiện thu gom toàn bộ số cám trong vụ tai nạn, không có bất kỳ một hành vi hôi của nào xảy ra.