Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xây dựng đề án hỗ trợ tốt nhất khi chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập

    10:18 - 04/12/2019

    (VOH) - “Ngành chức năng bổ sung ngay nguồn vốn, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thu gom rác dân lập”.