Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Các trường không được vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy

    18:52 - 13/09/2018

    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-9-2018 và thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10-9-2012 của Bộ GD-ĐT.