Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi

    05:33 - 08/03/2019

    (VOH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.