Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cảnh báo việc lợi dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa

    11:00 - 28/01/2019

    (VOH) - Cục hải quan TP vừa cảnh báo các hành vi doanh nghiệp thường sai phạm trong khi làm thủ tục thông quan hàng hoá.