Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gián Đức có thể kháng thuốc diệt côn trùng chưa từng gặp

    15:19 - 30/06/2019

    Khả năng kháng nhiều loại thuốc diệt gián dù chưa từng tiếp xúc khiến gián Đức trở nên ngày càng khó tiêu diệt.