VOH default thumbnail
 - 
Ba người hôn mê sâu, trong đó hai bệnh nhân phải chuyển đến viện tuyến trên.