Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhật Bản đang nhanh chóng thành trung tâm của thị trường bitcoin

    07:55 - 03/10/2017

    Trong khi Trung Quốc cấm đoán một số giao dịch bitcoin thì Nhật Bản lại đang nhanh chóng để trở thành trung tâm hàng đầu của thị trường tiền tệ số.