Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoa Kỳ hỗ trợ TPHCM xây dựng hệ thống giao thông thông minh

    21:43 - 01/08/2019

    (VOH) - Hiện Thành phố tiếp tục triển khai ra mắt Trung tâm dữ liệu mở, Trung tâm điều hành thông minh và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ để triển khai đầy đủ, toàn diện hơn.