Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Facebook và Twitter sẽ phải điều trần vì tin giả, tin gây thù địch

    15:52 - 05/09/2018

    Thượng nghị sĩ Richard Burr cho biết phiên điều trần sẽ tập trung tìm hiểu giải pháp của các công ty công nghệ để ứng phó với các hành động can thiệp của nước ngoài thông qua mạng xã hội.