Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cảnh giác với tin nhắn kêu gọi chương trình mổ tim từ thiện

    12:36 - 17/02/2019

    Kênh thời sự Đài tiếng nói Việt Nam khẳng định không có phóng viên của đài đứng ra kêu gọi tham gia chương trình mổ tim cho trẻ em như dòng tin nhắn trên mạng xã hội.