Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • BTC SEA Games 30 cắt cử tình nguyện viên trông đồ cho phóng viên

    08:09 - 29/11/2019

    BTC SEA Games 30 đã cắt cử các tình nguyện viên trông đồ cho phóng viên ảnh trong khu vực dưới sân thi đấu.