Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xúc tiến việc mở đường bay thẳng TPHCM – Gyeongsanbuk

    14:04 - 25/06/2019

    (VOH) - Ông Nguyễn Thành Phong nhắc lại đề xuất việc hai bên xúc tiến việc mở đường bay thẳng TPHCM – Gyeongsanbuk, nhằm phát triển du lịch của mỗi bên.