VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Tung sản phẩm thứ 2 ngay lúc mọi người đang tập trung World Cup 2018, Lam Trường sợ fan mê bóng đá bỏ quên mình.