Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại thủ đô Vientaine

    14:17 - 24/02/2019

    Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.