Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan tuyên bố từ chức

    14:33 - 28/01/2017

    Ngày 27/1, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, Tướng Mieczyslaw Gocul tuyên bố từ chức từ ngày 31/1.