VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Vũ Hữu Quý, Rimario Gordon, Nguyễn Tiến Linh, Đào Nhật Minh và Phan Văn Long là tác giả của những pha làm bàn đẹp nhất vòng 26 V-League 2018, theo bình chọn của ban tổ chức.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Nguyễn Viết Thắng, Đinh Thanh Trung, Phạm Văn Thuận, Đinh Viết Tú và Nguyễn Hữu Sơn là tác giả của những pha làm bàn đẹp nhất vòng 25 V-League 2018, theo bình chọn của ban tổ chức.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Đào Duy Khánh, Trần Minh Vương, Tardin Douglas, Patiyo Tambwe và Nguyễn Hoàng Quốc Chí là tác giả của những pha làm bàn đẹp nhất vòng 24 V-League 2018, theo bình chọn của ban tổ chức.