Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sinh viên chạy grab trả lại 320 triệu khách quên

    11:20 - 24/10/2017

    Vũ Huy Cảng cho biết năm nay 22 tuổi, thi đỗ vào trường Đại học Điện lực năm 2013, thời gian học 5 năm, đến 2018 mới ra trường.