Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thu phí hay thu giá: Lại bệnh "trên nói dưới không nghe"

    22:31 - 04/06/2018

    (VOH) - Thẳng thắn mà nói, “thu phí” hay “thu giá” thì vẫn là thu tiền nhưng chỉ tranh cãi quanh cái tên gọi cũng là vấn đề khiến nhiều người đau đầu…