VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - ĐH Văn Lang ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Willam Angliss - Australia về hợp tác đào tạo du lịch cao cấp.