Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng động giảm chú ý ở trẻ là gì, làm sao nhận biết?

    11:53 - 02/04/2019

    (VOH) – Trẻ con thường hiểu động, tuy nhiên điều quan trọng là hiếu động ở mức nào được xem là bình thường và ở mức nào thì được coi là tăng động giảm chú ý.