Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sửa đổi quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

    07:53 - 12/03/2019

    (VOH) - Chính phủ ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.