Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công an trích xuất camera tìm người xịt sơn nhà cựu Viện phó VKS Nguyễn Hữu Linh

    07:51 - 07/04/2019

    Một người dân cạnh nhà ông Linh cho biết công an đã đến nhà ông xin trích xuất camera để tìm tìm người xịt sơn nhà cựu Viện phó VKS Nguyễn Hữu Linh.