VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm công nghệ sinh học (2004–2019).