Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kỷ luật Đảng ủy, lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM

    16:25 - 30/08/2019

    (VOH) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  Đại học, Cao đẳng thành phố đã khiển trách đối với tập thể  Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 và lãnh đạo trường.