Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân máu nhóm B

    21:12 - 07/08/2019

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa thông tin về sự cố y khoa nghiêm trọng truyền nhầm máu xảy ra tại khoa sản bệnh viện này.