VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Bên cạnh đó, buổi tọa đàm Sử Talk cũng sẽ được diễn ra với chủ đề về Hồ Quý Ly.