VOH default thumbnail
 - 
Tổ chức cực đoan này tập trung vào các ứng dụng nhắn tin dành cho giới doanh nghiệp và những người chơi trò chơi trực tuyến.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Từ ngày 17/12 tới đây, mạng xã hội Tumblr sẽ cấm toàn bộ tất cả các nội dung người lớn trên nền tảng mạng xã hội này. Tất cả các nội dung 18+ đã đăng trước đó sẽ được chuyển về chế độ riêng tư