Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Việt Nam sẽ không xuất khẩu cát nhiễm mặn nữa

    06:24 - 08/08/2017

    Khi 2 giấy phép xuất khẩu cát nhiễm mặn cuối cùng hết hạn vào tháng 9 tới, Việt Nam sẽ không còn xuất khẩu cát nữa mà chỉ dùng cho xây dựng trong nước.