Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất

    06:26 - 07/11/2019

    Kết hôn đa văn hóa là trường hợp người Hàn kết hôn với người nhập tịch, hoặc người nước ngoài; không bao gồm các trường hợp kết hôn giữa những người nhập tịch, hay người nước ngoài với nhau.