Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Top 11 ứng dụng tiết kiệm pin giúp bảo vệ điện thoại

    08:25 - 23/09/2019

    Điện thoại thông minh ngày càng thông dụng và hữu ích. Nhưng tình trạng hết pin đột xuất có thể gây ra nhiều rắc rối. Vì vậy sử dụng ứng dụng tiết kiệm pin là cần thiết.