VOH default thumbnail
 - 
Chiều 5-4, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương.