Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thay đổi nhân sự Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

    08:56 - 15/03/2017

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 321/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định số 43/QD(-TTG ngày 9/1/2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.