Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM xử lý các cơ sở sản xuất xi măng gây ô nhiễm môi trường

    11:35 - 16/08/2019

    (VOH) - UBND TP yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất xi măng tăng cường các biện pháp giảm thiểu bụi phát tán vào môi trường.