Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Làm việc thiện như một nhu cầu của cuộc sống

    08:53 - 05/12/2017

    (VOH) - Thầy Thích Tâm Đăng là một trong 87 gương điển hình “ Dân vận khéo” TP vì có nhiều thành tích vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.