Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Diễn đàn Đầu tư và Giao lưu Thương mại Việt Nam - Nigeria

    17:00 - 16/04/2019

    (VOH) - Chiều 16/4, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tại TPHCM (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nigeria tổ chức Diễn đàn Đầu tư và Giao lưu Thương mại Việt ...