Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đánh thức du lịch Việt Nam qua xúc tiến quảng bá

    08:57 - 15/02/2017

    (VOH) - Năm 2017, Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế. Nhiều cơ sở để hoàn toàn tin tưởng mục tiêu này sẽ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.