Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Facebook ra mắt ứng dụng nghiên cứu thị trường Viewpoints, trả tiền cho người tham gia khảo sát

    10:54 - 26/11/2019

    (VOH) - Facebook vừa giới thiệu ứng dụng nghiên cứu thị trường Viewpoints tại Mỹ. Người tham gia ứng dụng sẽ được trả tiền khi tham gia khảo sát trên ứng dụng này.