Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thu hồi giấy phép công ty có lái xe gây tai nạn ở Hải Dương

    10:03 - 23/01/2019

    Thời gian thu hồi sẽ là 3 tháng. Người đại diện hợp pháp của công ty là ông Nguyễn Quốc Tuấn; loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải thường.