VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - 300 cán bộ công đoàn chuyên trách đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài chiến sĩ Gạc Ma.