VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Chúng thường lơ lửng trong nước, đợi chờ con mồi bơi ngang qua (thường là cua, nhím biển, tôm…..) rồi mở miệng nuốt chửng con mồi vào bụng