Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xây nhà từ nóc, liệu có vững bền!

    20:31 - 07/09/2018

    (VOH) - Thấy được cái yếu của trạm y tế, y tế cơ sở thì ngay bây giờ, phải có sự thay đổi lớn ngay từ tư duy để hiện thực hóa nâng chất cho trạm y tế.