Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 26/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 26/10/2019

  13:00 - 26/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/10/2019

  XSHCM 21/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 21/10/2019

  13:00 - 21/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/10/2019

  XSHCM 23/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 23/2/2019

  11:29 - 23/02/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/2/2019

  XSHCM 18/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 18/2/2019

  11:29 - 18/02/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/2/2019

  XSHCM 16/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 16/2/2019

  11:30 - 16/02/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/2/2019

  XSHCM 11/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 11/02/2019

  11:29 - 11/02/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/02/2019

  XSHCM 9/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 9/2/2019

  11:29 - 09/02/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/2/2019

  XSHCM 4/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 4/2/2019

  11:29 - 04/02/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/2/2019

  XSHCM 2/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 2/2/2019

  11:29 - 02/02/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/2/2019

  XSHCM 28/1 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 28/1/2019

  11:29 - 28/01/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/1/2019