Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 18/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 18/10/2018

  11:57 - 18/10/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 11/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 11/10/2018

  12:18 - 11/10/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 5/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 6 05/10/2018

  12:53 - 05/10/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 4/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 04/10/2018

  12:17 - 04/10/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 27/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 27/09/2018

  12:25 - 27/09/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 20/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 13/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 13/09/2018

  12:09 - 13/09/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 6/9 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 06/09/2018

  12:00 - 06/09/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 30/8 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 30/08/2018

  12:00 - 30/08/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.

  XSMB 23/8 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 5 23/08/2018

  12:08 - 23/08/2018

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày.