Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MEGA 645 1/12 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 1/12/2019

  16:00 - 01/12/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay chủ nhật ngày 1/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 1/12/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 29/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 29/11/2019

  16:00 - 29/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 29/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 29/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 27/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 27/11/2019

  16:00 - 27/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 27/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 27/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 24/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 24/11/2019

  16:00 - 24/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 24/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 24/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 22/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 22/11/2019

  16:00 - 22/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 22/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 22/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 20/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 20/11/2019

  16:00 - 20/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 20/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 20/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 17/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 17/11/2019

  16:00 - 17/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 17/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 15/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 15/11/2019

  16:00 - 15/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 14/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 15/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 13/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 13/11/2019

  16:00 - 13/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 13/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 13/11/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 10/11 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 10/11/2019

  16:00 - 10/11/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 10/11/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 10/11/2019, mời quý vị đón xem.