Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MEGA 645 20/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 20/10/2019

  16:00 - 20/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 20/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MEGA 645 18/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 18/102019

  16:00 - 18/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 18/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 18/10/2019, ...

  MEGA 645 16/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 16/10/2019

  16:00 - 16/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 16/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 16/10/2019, ...

  MEGA 645 13/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 13/10/2019

  16:00 - 13/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 13/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MEGA 645 11/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 11/102019

  16:00 - 11/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 11/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 11/10/2019, ...

  MEGA 645 9/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 9/10/2019

  15:53 - 09/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 9/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 9/10/2019, mời ...

  MEGA 645 6/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 6/10/2019

  16:00 - 06/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 6/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MEGA 645 4/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 4/102019

  16:00 - 04/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 4/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 4/10/2019, mời ...

  MEGA 645 2/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 2/10/2019

  16:00 - 02/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 2/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 2/10/2019, mời ...

  MEGA 645 29/9 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 29/9/2019

  16:00 - 29/09/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 29/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...